Директор


Проф. д-р Ивелина Миткова Николова

тел. +359 64 805 882
E-mail:

Ръководител отдел


Проф. д-р Наталия Георгиева

тел. +359 887733701
E-mail:

Ръководител Бюро за научно обслужване


Доц. д-р Ирена Голубинова

тел. +359 885411432
E-mail: