Мисия и цели

_
Създаване на устойчиво и рентабилно производство, щадящо околната среда. Изграждане на добри земеделски практики, отговарящи на Европейските стандарти.

Наука

Институтът по фуражните култури – Плевен, с добре подготвен научен кадрови потенциал и структура на управление, изиграва забележителна роля в
Прочети още

Експертна дейност и иновации

Експертният потенциал на Институтът по фуражните култури – Плевен осъществява експертна, консултантска и проектантска дейност по проекти и програми в

Образование

Институтът по фуражните култури – Плевен има програмна акредитация за обучение на докторанти по две докторски програми, както следва: професионално
_
Галерия
Фуражни култури
_
_
АНАЛИЗИ
_

69

ГОДИШНА

ИСТОРИЯ

Накратко

Институт по фуражните култури - Плевен е  създаден през 1954 година

_
С постановление № 4903 от 24 декември на Министерски съвет създава Централен Научноизследователски институт по фуражите, със седалище Плевен, за комплексни научни и научно-приложни изследвания в областта на фуражното производство.

Институт по фуражните култури – Плевен е научна организация за фундаментални научни изследвания, научно-приложна, иновативна, образователна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на фуражното производство. Академичният състав спомага за развитие на високопродуктивно, ефективно и устойчиво земеделие, конкурентоспособно на световния пазар.

Партньори

Основни връзки

_