Ръководство
Проф. д-р Ивелина Миткова Николова

Директор


Проф. д-р Ивелина Миткова Николова

тел. +359 64 805 882
E-mail: imnikolova@abv.bg
Проф. д-р Наталия Георгиева

Ръководител отдел


Проф. д-р Наталия Георгиева

тел. +359 887733701
E-mail: imnatalia@abv.bg
Доц. д-р Ирена Голубинова

Ръководител Бюро за научно обслужване


Доц. д-р Ирена Голубинова

тел. +359 885411432
E-mail: golubinova@abv.bg