СТРУКТУРА НА ИНСТИТУТ ПО ФУРАЖНИТЕ КУЛТУРИ Структурата на Институт по фуражните култури включва:
  1. ДИРЕКТОР;
  2. ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР;
  3. НАУЧЕН СЕКРЕТАР;
  4. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР;
  5. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ;
  6. НАУЧНИ ОТДЕЛИ;
  7. НАУЧНО – ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА.
Изследователската дейност се осъществява на 2 научноекспериментални полета и 8 специализирани лаборатории.

Ръководство

Ръководство
Проф. д-р Ивелина Миткова Николова

Директор


Проф. д-р Ивелина Миткова Николова

тел. +359 64 805 882
E-mail: imnikolova@abv.bg
Проф. д-р Даниела Кертикова

Ръководител отдел


Проф. д-р Даниела Кертикова

тел. +359 887733701
E-mail: d_kertikova@abv.bg

Отдел „Селекция и технология“

Институтът осъществява фундаментални научни изследвания, научно-приложни изследвания, иновативна и консултантска дейност в областта на селекция, семепроизводство и технологии за отглеждане