ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА КЪМ ЦАИС Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за обществена поръчка с предмет „Доставка на 1 брой неупотребяван трактор с пръскачка за нуждите на Института по фуражните култури – Плевен“ ПРОТОКОЛ – Декларации на членовете на комисията за обществена поръчка с предмет „Доставка на 1 брой неупотребяван трактор с пръскачка за нуждите на Института по фуражните култури – Плевен“ ДЕКЛАРАЦИИ –

Comments are disabled.