ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА КЪМ ЦАИС
Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за обществена поръчка с предмет „Доставка на торове за нуждите на Институт по фуражните култури – Плевен за 2023 година“ ПРОТОКОЛ –
Декларации на членовете на комисията за обществена поръчка с предмет „Доставка на торове за нуждите на Институт по фуражните култури – Плевен за 2023 година“ ДЕКЛАРАЦИИ –

Comments are disabled.