Проф. д-р Ивелина Николова бе отличена от Селскостопанска академия със СЕРТИФИКАТ
ЗА АКТИВНА ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА 2022 ГОДИНА

Comments are disabled.