ИФК – Плевен бе високо оценен  от Постоянната комисия за иновации и технологии към Селскостопанска академия, която с решение на УС на ССА, протокол № РД-02 от 15.12.2023г. утвърди четири иновативни технологии със Свидетелства за научни продукти:

  • Технология за производство на фураж и семена от пролетен фуражен грах (Свидетелство №07 от 22.12.2023г);
  • Технология за създаване и използване на ливади и пасища (Свидетелство №08 от 22.12.2023г);
  • Технология за производство на многогодишни и едногодишни житни фуражни треви (Свидетелство №09 от 22.12.2023г);
  • Технология за производство на техническо сорго (Свидетелство №06 от 22.12.2023г)

Comments are disabled.