Институтът по фуражни култури – Плевен взе активно участие на Международния панаир Пловдив Агра 2024. В резултат на дългогодишната селекционна дейност Институтът предложи своите нови сортове едногодишни и многогодишни житни и бобови фуражни култури, отговарящи на съвременните изисквания за производство на фуражи и опазване на околната среда. Най-новите сортове – грах „ИФК ТАНДЕМ” и люцерна „ИФК КАРИНА” се отличават с висока продуктивност, съчетана с високо качество на фуража и семената, устойчивост на стресови фактори, добра адаптивност към условията на средата и с висок икономически, социален и екологичен ефект. Гаранция за успеха и разпространението на новите сортове е тяхното семепроизводство.

Интересът към научните продукти и разработки на ИФК бе голям от български и чуждестранни фермери и земеделци.

Comments are disabled.