Проф. Ивелина Николова: С оглед на промените в климата, Институт по фуражните култури – Плевен се насочва все повече към селекция и семепроизводство на сухоустойчиви фуражни култури

ЛИНК КЪМ ПУБЛИКАЦИЯТА:
https://nivabg.com/prof-ivelina-nikolova-s-ogled-na-promenite-v-klimata-se-nasochvame-vse-poveche-kam-proizvodstvoto-na-suhoustoichivi-furazhni-kulturi

Comments are disabled.