Проф. д-р Ивелина Николова бе отличена от Селскостопанска академия със СЕРТИФИКАТ ЗА АКТИВНА ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА 2022 ГОДИНА

Проф. д-р Ивелина Николова бе отличена от Селскостопанска академия със СЕРТИФИКАТЗА АКТИВНА ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА 2022 ГОДИНА ... Read More