Министър Вътев връчи награди за научни постижения в конкурса за иновации на Агра 2024

Институтът представи свои иновативни разработки, в резултат на дългогодишна научна дейност на академичния колектив, в „Конкурс за иновации“. Конкурсът за иновации, представени на изложбите ... Read More

ИФК – Плевен бе високо оценен от Постоянната комисия за иновации и технологии към Селскостопанска академия

ИФК – Плевен бе високо оценен  от Постоянната комисия за иновации и технологии към Селскостопанска академия, която с решение на УС на ССА, протокол ... Read More

Проф. д-р Ивелина Николова бе отличена от Селскостопанска академия със СЕРТИФИКАТ ЗА АКТИВНА ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА 2022 ГОДИНА

Проф. д-р Ивелина Николова бе отличена от Селскостопанска академия със СЕРТИФИКАТЗА АКТИВНА ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА 2022 ГОДИНА ... Read More